УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Атестація лабораторій НК

Главная

Новости

Про нас

Члени УТНКТД

Як вступити

Сертифікація

Стандартизація

Атестація ЛНК

Процедура

Форми

Послуги з НК

Публікації

Конференції

Конкурси

Фотоальбом

Для контактів

Найбільша ефективність та надійність неруйнівного контролю (НК) та технічної діагностики (ТД) різноманітних об’єктів забезпечується комплексним підходом до процесу їх виконання при чіткому взаємозв'язку та відповідності сучасним вимогам основних його складових: персоналу (фахівців неруйнівного та руйнівного контролю тощо); технічних засобів та обладнання для НК та ТД; нормативної та методичної документації.

Таким чином сукупність ознак, які включають кваліфікований персонал, належні технічні засоби та обладнання, чинну нормативну та методичну документацію, що дозволяє на професійному рівні виконувати випробування об’єктів, визначає технічну компетентність організацій, які здійснюють зазначені види робіт.

 

Враховуючи важливість якісного та ефективного проведення випробувань об’єктів промисловості, Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД) постійно приділяє велику увагу підвищенню рівня технічної компетентності організацій (їх підрозділів), які здійснюють зазначені випробування.

 

Відповідно до статутних завдань УТ НКТД  організовує та проводить навчання, атестацію та сертифікацію персоналу, який здійснює неруйнівний контроль (НК) цих об’єктів; послідовно впроваджує системи управління якістю випробувань (атестація  лабораторій НК і ТД (далі-ЛНК), атестація і сертифікація їх персоналу, атестація (експертиза) методик, апаратури та засобів неруйнівного контролю і технічного діагностування).

Так, створений  у 2002 році Центр сертифікації (ЦС) при УТ НКТД – орган з сертифікації персоналу неруйнівного контролю (ОСП) – на сьогодні провів більше 10 тисяч сертифікацій з ультразвукового, радіографічного, магнітного, капілярного, візуального, акустико-емісійного, вихрострумового, теплового (інфрачервоної термографії) методів, контролю герметичності та вібродіагностичного аналізу (моніторинг стану) на різні рівні кваліфікації у 12 секторах промисловості. Діяльність ОСП регламентується низкою нормативних документів, гармонізованих з відповідними Європейськими нормами та державними стандартами України. На підтвердження своєї відповідності чинним міжнародним та європейським нормам – стандарту ISO/ІЕС 17024 – ОСП в 2007 році отримав атестат акредитації НААУ №6О001.

 

Велика кількість, складність і різноманітність видів НК і ТД, специфічні вимоги до випробувального обладнання та кваліфікації персоналу вимагають проведення спеціальної процедури оцінки технічної компетентності (атестації на технічну компетентність) підприємств (їх лабораторій НК і ТД - ЛНК), які здійснюють випробування згаданих об’єктів.

Головною метою атестації ЛНК є (як вже зазначалось) перевірка їх технічної компетентності в заявленій галузі діяльності, тобто наявність у ЛНК належним чином атестованого та сертифікованого персоналу, відповідних приладів та обладнання, актуалізованої нормативно-технічної документації тощо.

 

Гармонізація національної нормативної бази України вимагає постійного моніторингу вимог до організацій, що займаються неруйнівним контролем та технічним діагностуванням. Так в Україні упродовж 2014-2017 років впроваджено понад 200 міжнародних (ISO) та  регіональних (EN) стандартів. Фахівці Центру Сертифікації при УТНКТД постійно консультуються з товариствами НК країн ЄС, іншими органами сертифікації персоналу, виробниками та дистриб’юторами обладнання НК, беруть активну участь в розробленні прийнятих міжнародних та європейських стандартів (методом тотожного перекладу) як стандартів УТНКТД.    

 

Враховуючи, що одним із головних завдань “Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” (затвердженої Указом Президента України від 11 червня 1998 року № 615/98) є гармонізація законодавства України із законодавством країн ЄС, УТ НКТД  будує систему атестації зазначених  лабораторій у повній відповідності із чинними стандартами (ДСТУ ISO/IEC 17025; ISO/IEC 17020; ДСТУ-Н ПМГ 15:2007).

 

ЦС при УТ НКТД організовує, координує та здійснює атестацію ЛНК організацій, установ, підприємств (далі – підприємств), позитивними результатами якої є видача  цим підприємствам відповідного свідоцтва, що є  визнанням їх технічної компетентності у проведенні конкретних випробувань визначених об’єктів.

 

За останній час ЦС при УТ НКТД здійснив перевірку технічної компетентності більш ніж 10 ЛНК за замовленнями суб’єктів господарювання різних форм власності, а з 2015 року Центр є експертною організацією, офіційно уповноваженою адміністрацією ПАТ «Укрзалізниця» виконувати роботи з експертизи технічної компетентності з метою атестації ЛНК підприємств, які виконують роботи з ремонту вагонів магістральних залізниць.