22–24 листопада 2016 р. в Києві в Міжнародному виставковому центрі на лівому березі Дніпра відбулася помітна подія в житті наукової спільноти України в галузі дефектоскопії – 8-а Національна науково-технічна конференція та виставка «Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT-2016».

. Конференція проходила в дні роботи XV Міжнародного промислового форуму, у рамках якого було проведено 10 спеціалізованих виставок, зокрема, з демонстрацією досягнень організацій України в галузі приладів для неруйнівного контролю.

Треба відзначити, що за час, що минув з дати проведення попередньої аналогічної конференції з НКТД в 2012 році, наукова спільнота України скучила за подібним заходом, підтвердженням чого є велика кількість учасників, які взяли участь в роботі конференції – біля 200 спеціалістів з різних регіонів України.

В організації заходу Українському товариству неруйнівного контролю та технічної діагностики традиційно допомогали Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України та Міжнародний виставковий центр.

Генеральним спонсором 8-ї Національної науково-технічної конференції та виставки стала Науково-виробнича фірма «Діагностичні прилади» (генеральний директор – А.В. Павлій), спонсорами – НВФ «Промсервісдіагностика» (директор – Буримський В.К.) та АЦНК при ІЕЗ ім.Є.О.Патона (директор – Шевченко І.Я.).

Інформаційну підтримку заходу надали журнали «НК-Інформ», «Техническая диагностика и неразрушающий контроль», «Автоматическая сварка», «Методи та прилади контролю якості».

 

Тематика 74 доповідей наукових працівників та спеціалістів з НКТД з різних регіонів України була сконцентрована на пленарному засіданні конференції (15 доповідей) та чотирьох секціях:

  1. Методи та засоби моніторингу технічних об‘єктів (32 доповіді).

  2. Розробка методів і нових технічних засобів неруйнівного контролю та технічної діагностики стану матеріалів і виробів тривалої експлуатації (8 доповідей).

  3. Теорія і практика методів неруйнівного контролю та технічної діагностики (12 доповідей).

  4. Питання забезпечення якості і підготовки персоналу (7 доповідей).

 

На пленарному засіданні з привітанням до учасників конференції виступив Голова УТ НКТД, академік Міжнародної академії неруйнівного контролю професор В.О. Троїцький, який відмітив, що найважливішими питаннями конференції є теорія і практика фізичних методів НКТД, комп‘ютерна та цифрова обробка в області НК, моніторинг технічного стану та оцінка залишкового ресурсу об‘єктів при експлуатації, підвищення безпеки і надійності об‘єктів.

Окремо він відзначив лише деякі напрями наукових досліджень, що представлені в збірнику праць конференції: портативний рентгентелевізійний контроль,  низькочастотна УЗ-діагностика протяжних металоконструкцій без сканувань їх поверхні, використання цифрової техніки для обробки оптичних і рентгенівських зображень, комп‘ютерна термографія та ін.

Пленарне засідання продовжилося виступами провідних спеціалістів України з аналізом основних напрямків розвитку методів, технологій та технічних засобів для неруйнівного контролю та технічної діагностики технічного стану різноманітних промислових об‘єктів.

У своїй доповіді проф. В.О. Троїцький відмітив, що великим успіхом користуються вітчизняні розробки щодо підвищення в десятки разів продуктивності магнітопорошкового контролю шляхом здійснення рухомого пошукового сканування поверхні досліджуваного об‘єкта в різних напрямках.

Член-кореспондент НАН України В.П. Бабак у своїй доповіді приділив увагу застосуванню безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для постійного моніторингу об‘єктів теплоенергетичного комплексу: теплових електростанцій (ТЕС) та теплових мереж. БПЛА дозволяють оперативно та дистанційно контролювати шкідливі домішки в атмосфері навколо ТЕС, проводити дистанційний контроль стану теплових мереж тощо.

Професор М.О. Карпаш подав розвиток методів багатопараметрового діагностування металоконструкцій тривалої експлуатації.

Значна увага у доповідях на пленарному засіданні конференції була приділена застосуванню електромагнітних методів визначення напружено-деформованого стану конструкцій із феромагнітних матеріалів (к.т.н. В.М. Учанін), діагностуванню безпеки авіаційної техніки (проф. І.П. Білокур), аналізу вірогідності контролю (проф. С.М.  Маєвський), моніторингу процесів експлуатаційної деградації алюмінієвих сплавів авіаційних конструкцій засобами вихрострумової структуроскопії (к.т.н. В.М. Учанін) тощо. Особливий інтерес в учасників конференції визвала доповідь Ю.М. Посипайка з технічного діагностування резервуара РВС-200 на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» засобами неруйнівного контролю.

 

На засіданні секції №1, яке вів заст. директора ІТФ НАН України, член-кор. НАНУ В.П. Бабак, значна частина доповідей була присвячена методам та засобам моніторингу технічного стану різноманітних відповідальних промислових об‘єктів, які вже давно знаходяться в експлуатації й вимагають продовження призначеного терміну їх безпечної експлуатації. Це стосується продовження терміну експлуатації окремих частин енергоблоків ВВЕР-1000, котлів теплових електростанцій, моніторингу огороджувальних конструкцій будівель, діагностування технічного стану теплоенергетичного обладнання, визначенню залишкового ресурсу металоконструкцій довготривалої експлуатації з урахуванням напруженого стану. Значна частина доповідей була присвячена методам контролю ізоляції підземних трубопроводів, протикорозійного захисту підземних трубопроводів за вимірами струмів і потенціалів, оцінці розмірів корозійних точок на поверхні металу трубопроводу, статистичному аналізу акустичних сигналів витоків рідини із трубопроводів. Було розглянуто також застосування нейромережевих технологій в комп‘ютеризованих системах діагностики виробів із композитних матеріалів, концепції створення інформаційної системи для діагностики та моніторингу технічного стану вузлів авіаційної техніки, використанню фазових решіток в ультразвуковому контролі (зокрема, для контролю колісних пар залізничних вагонів у процесі експлуатації). В окремих доповідях розглядалися проблеми виявлення та оцінки втрат природного газу на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях, впровадження пристрою для експрес-контролю теплоти згоряння природного газу, контролю міжфазових властивостей на межі розділу фаз «нафта-розчин поверхнево-активної  речовини». 

 

На засіданні секції №2, яку вів директор Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, академік НАНУ З.Т. Назарчук, були представлені доповіді з виконання першого етапу робіт Цільової комплексної програми НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин» (програма «Ресурс»). У представлених авторами доповідях розглядалися концепції, підходи та методи побудови апаратно-програмних комплексів, систем діагностування виробів та конструкцій в різних галузях промисловості України: композитних конструкцій авіакосмічної техніки, обертових вузлів складних машинних комплектів тощо. Основна увага у доповідях приділялася використанню різноманітних методів неруйнівного контролю: акустичної емісії, магнітопорошкового контролю, вібродіагностичного методу, вихрострумового та рентгентелевізійного контролю на основі твердотільних детекторів. 

Доповіді на секції №3 були присвячені деяким питанням теорії і методів неруйнівного контролю та технічної діагностики, зокрема: проблемі визначення фактичної площі сухого акустичного контакту в системі «перетворювач-виріб» при дефектоскопії протяжних трубопровідних систем низькочастотними ультразвуковими спрямованими хвилями, визначенню товщини стінки матеріалу оболонки вихрострумовим методом, розробці алгоритмів класифікації технічного стану матеріалів за результатами акустичного контролю. В ряді доповідей було розглянуто методики оцінювання інформаційних сигналів вихрострумового перетворювача, імпедансного дефектоскопу та точність визначення фазових характеристик сигналів при контролі деталей із композиційних матеріалів авіаційної техніки.

 

На секції №4 розглядалися питання технологічного управління якістю та експлуатаційними властивостями виробів у зварювальному виробництві, оцінки ризику експлуатації зварних конструкцій на підставі моніторингу процесів управління якістю та питання підготовки зварювального виробництва як основи для створення безпечних конкурентоздатних зварних конструкцій в машинобудуванні.

Значна увага на конференції була приділена аналізу систем міжнародної та національної стандартизації в сфері неруйнівного контролю, застосуванню Міжнародного стандарту ISO 9712 у промисловості України для сертифікації персоналу з НК, розробці алгоритмів підготовки кандидатів до атестації та сертифікації персоналу з НК, атестації та сертифікації персоналу з НК в атомній промисловості.

 

Повні тексти доповідей опубліковано на 380 сторінках Збірника матеріалів конференції, який отримали офіційні учасники конференції. В електронному вигляді з ними можна також ознайомитися за цим посиланням.

 

Паралельно з конференцією в виставковому павільоні відбувалася демонстрація сучасних засобів для НКТД. В виставці брали участь провідні українські компанії в галузі виготовлення і поставки приладів і обладнання для НКТД: НВФ "Ультракон", НВФ "Діагностичні прилади", НТЦ "Промтехнології" (ТМ "Новотест"), ДП "Диамех-Украина", ТОВ "Мелитэк-Украина".

Учасники і гості конференції були запрошені на спеціалізований семінар, присвячений 15-річному ювілею генерального спонсора конференції - НВФ "Діагностичні прилади".

 

Організатори конференції висловлюють вдячність спеціалістам, що взяли участь в наповненні наукової програми конференції, спонсорам, а також всім учасникам, що сприяли її успішному проведенню.

 

О.Г. Бондаренко, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України