УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Конкурси

Главная

Новости

Про нас

Члени УТНКТД

Як вступити

Сертифікація

Стандартизація

Атестація ЛНК

Послуги з НК

Публікації

Конференції

Фотоальбом

Для контактів

 

Підсумки Шостого професійного конкурсу УТ НКТД

 

З нагоди проведення 9-ї Національної науково-технічної конференції «UkrNDT-2019» було оголошено Шостий професійний конкурс серед спеціалістів і організацій, що працюють в галузі неруйнівного контролю та технічної діагностики, який відбувся в період 1 липня до 31 жовтня 2019 р.

 

Професійний конкурс УТ НКТД проводився з метою визначення кращих вчених, спеціалістів, трудових колективів, лабораторій, фірм, підприємств та організацій, що працюють в галузі НКТД, а також популяризації досягнень в галузі НКТД кращих вчених, спеціалістів, трудових колективів лабораторій, фірм, підприємств та організацій України.

 

Для участі в конкурсі було запрошено вчених, спеціалістів, трудові колективи підприємств та організацій, що працюють в галузі НКТД, молодих вчених, аспірантів і студентів профільних кафедр університетів.

Переможці були визначені голосуванням членів Правління Товариства на підставі вивчення поданих на конкурс матеріалів.

 

Переможцями Шостого професійного конкурсу УТ НКТД стали:

 

в номінації "Кращі  сервісні лабораторії, що працюють в галузі НКТД":

 

§         перше місце:

Лабораторія неруйнівного контролю ТОВ «ЕНДЕЙВЕР»

(м. Полтава, керівник – Гоголь Микола Миколайович)

 

§         друге місце:

Центр незалежних досліджень ТОВ "НВП "УКРІНТЕХ"

(м. Харків, директор – Демченко Сергій Володимирович)

 

 

 

Диплом переможця в номінації «Кращі сервісні лабораторії, що працюють в галузі НКТД» отримує Гоголь М.М. – керівник лабораторії НК ТОВ «Ендейвер» (м. Полтава)

Друге місце в номінації «Кращі сервісні лабораторії, що працюють в галузі НКТД» посів ТОВ НВП «УКРІНТЕХ», м. Харків)

 

 

в номінації "Кращі  промислові лабораторії, що працюють в галузі НКТД":

 

§         перше місце:

Лабораторія випробувань, контролю та технічної діагностики ТОВ «Науково-дослідний інжиніринговий центр арматуробудування»

(м. Київ, керівник – к.т.н., с.н.с. Ананьєвська Людмила Володимирівна)

 

§         друге місце:

Відділ експертного обстеження і огляду об’єктів підвищеної небезпеки ПАТ«Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» 

(м. Маріуполь, керівник - Назарова Тетяна Олександрівна)

 

 

 

Диплом переможця в номінації «Кращі промислові лабораторії, що працюють в галузі НКТД» отримує Ананьєвська Л.В.начальник лабораторії випробувань, контролю та технічної діагностики ТОВ «Науково-дослідний інжиніринговий центр арматуро будування» (м. Київ)

Диплом за друге місце в номінації «Кращі промислові лабораторії, що працюють в галузі НКТД» отримує Назарова Т.О. – керівник відділу експертного обстеження і огляду об’єктів підвищеної небезпеки ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»

 

в номінації "Кращі науково-технічні публікації в журналах та видання книг":

 

§         перше місце:

Монографія «information provision of diagnostic systems for energy facilities» («Інформаційне забезпечення систем діагностування об’єктів енергетики», в рамках проекту «Українська наукова книга іноземною мовою»)

Автори: В.П. Бабак, С.В. Бабак, М.В. Мислович, А.О. Запорожець, В.М. Зварич; за ред. член-кор. НАН України В.П. Бабака

 

§         друге місце:

Колективна монографія «Комп'ютерно-вимірювальні технології контролю та управління ракетно-космічної техніки» 

Автори: викладачі фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та працівники ДП «КБ «Південне»; за загальною редакцією проф. Малайчука В.П.

 

 

Диплом переможця в номінації «Кращі науково-технічні публікації в журналах та видання книг» отримує член-кор. НАН України Бабак В.П. – заст. директора з наукової роботи Інституту технічної теплофізики НАН України (м. Київ)

Диплом за друге місце в номінації «Кращі науково-технічні публікації в журналах та видання книг» отримує Клименко С.В. – доцент кафедри РЕА фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

§         третє місце:

Mонографія «Голографічне та акустико-емісійне діагностування неоднорідних конструкцій і матеріалів»

Автори: В.С. Гудрамович, В.Р. Скальський , Ю.М. Селіванов; за загальною редакцією академіка НАН України З.Т. Назарчука

 

§         четверте місце:

Підручник «Теоретичні основи ультразвукового неруйнівного контролю» (електронне мережне навчальне видання)

Автор: Р.М. Галаган, к.т.н., доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

 

§         п’яте місце:

Серія наукових робіт за темою «Розроблення методу імпульсного вихрострумового неруйнівного контролю виробів машинобудування»

Автор: Лисенко Юлія Юріївна, к.т.н., старший викладач кафедри приладів і систем неруйнівного контролюНТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

 

в номінації "Кращі наукові та технологічні розробки в галузі НКТД ":

 

§         перше місце:

Прилад технічної діагностики підземних металевих споруд – трассошукач «СПРУТ-17»

Розробник: ТОВ ВКФ «КРОМ» (м. Дніпро)

 

§         друге місце:

Система моніторингу теплового опору огороджувальних конструкцій будівель

Розробник: Інститут технічної теплофізики НАН України (м. Київ)

 

 

 

Диплом переможця в номінації «Кращі наукові та технологічні розробки в галузі НКТД» отримує Коваленко О.І. – директор ВКФ «КРОМ» (м. Дніпро)

Диплом за друге місце в номінації «Кращі наукові та технологічні розробки в галузі НКТД» отримує Бабак В.П.

 

§         третє місце:

Студентській проект «Дилатометр для вимірювання коефіцієнта теплового розширення вуглепластикових труб»

Розробник: Інжинірингова школа -NoosphereEngineeringSchool ГО «Асоціація Ноосфера» (м. Дніпро)

Виконавці: Дергаль Катерина, Клименко Олексій, Каплун Станіслав

Керівник: Кудреватих Олександр Тихонович

 

в номінації "Кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють в галузі НКТД":

Запорожець Артур Олександрович,

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оптимізації в енергетиці Інституту технічної теплофізики НАН України

 

 

 

Диплом за третє місце в номінації «Кращі наукові та технологічні розробки в галузі НКТД» отримує Дергаль Катерина - магістр кафедри радіоелектронної автоматики фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Диплом переможця в номінації «Кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють в галузі НКТД» отримує Запорожець А.О. - старший науковий співробітник відділу моніторингу та оптимізації в енергетиці Інституту технічної теплофізики НАН України, кандидат технічних наук

 

в номінації "Кращий студент (аспірант) за спеціальністю "Неруйнівний контроль та технічна діагностика":

 

Свердлова Анастасія Дмитрівна,

аспірантка відділу моніторингу та оптимізації в енергетиці Інституту технічної теплофізики НАН України.

 

Переможці та призери професійного конкурсу УТ НКТД в кожній з номінацій були нагороджені Дипломами УТ НКТД відповідного ступеня на Звітній конференції Товариства, що відбулася в рамках 9-ї Національної науково-технічної конференції "Неруйнівний контроль та технічна діагностика: UkrNDT-2019" 19 листопада 2019 р.

 

Підсумки П'ятого професійного конкурсу УТ НКТД

 

В рамках підготовки 8-ї Національної науково-технічної конференції "Неруйнівний контроль та технічна діагностика UkrNDT-2016" був проведений П’ятий професійний  конкурс серед спеціалістів і організацій, що працюють в галузі неруйнівного контролю та технічної діагностики.

Професійний конкурс УТ НКТД проводився з метою визначення і популяризації досягнень кращих вчених, спеціалістів, трудових колективів, лабораторій, фірм, підприємств та організацій, що працюють в галузі НКТД.

Професійний конкурс проводився за наступними номінаціями:

 • кращі промислові і сервісні лабораторії, що працюють в галузі НКТД;

 • кращі науково-технічні публікації в журналах та видання книг;

 • кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють в галузі НКТД;

 • кращі студенти (аспіранти)  за спеціальністю «НК та ТД».

 

На засіданні правління УТ НКТД, що відбулося перед Звітною конференцією був заслуханий Звіт конкурсної комісії і затверджені результати.

 

Переможцями П’ятого професійного конкурсу УТ НКТД стали:

 

в номінації "Кращі  промислові і сервісні лабораторії, що працюють в галузі НКТД":

 

перше місце:

Центральна заводська лабораторія АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», м. Суми

Керівник – Заєць О.М.

 

друге місце:

Відділ засобів неруйнівного контролю ПАТ "Интерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод",  м.Дніпро

Керівник – Тимощенко А.П.

 

третє місце:

ДП «Діамех-Україна», м. Харків

Директор – Баглай А.в.

 

 

в номінації "Кращі науково-технічні публікації в журналах та видання книг":

перше місце:

Авторський колектив у складі: Карпаша М.О., Рибіцького І.В., Котурбаша Т.Т., Бондаренка О.Г., Карпаша О.М. за монографію «Акустичний контроль конструкцій та устатковання у нафтогазовій галузі»

 

друге місце:

 • Авторський колектив у складі: Бабака В.П., Бабака С.В., Берегуна В.С., Богачева І.В., Гармаш О.В., Єременка В.С., Красильнікова О.І., Куца Ю.В., Полобюк Т.А., Щербака Л.М. за монографію «Інформаційне забезпечення моніто­рингу об’єктів теплоенергетики»

 • Учанін Валентин Миколайович, к.т.н., с.н.с., керівник групи неруйнівного контролю Фізико-механічного інституту ім Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів) за монографію «Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання»

третє місце:

 • Білокур Іван  Павлович, д.т.н., професор Національного авіаційного університету (м. Київ) за навчальний посібник «Основи сертифікації персоналу з неруйнівного контролю»

 • Авторський колектив у складі: Галагана  Романа  Михайловича, к.т.н., доцента кафедри приладів і систем неруйнівного контролю НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського та Єременка  Володимира  Станіславовича, к.т.н., професора кафедри інформаційно-вимірювальної техніки НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського за монографію «Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів»

 

в номінації "Кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють в галузі НКТД":

 

перше місце:

Карпаш Максим Олегович, директор Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології, професор кафедри «Енергетичного менеджменту і технічної діагностики» Івано-Франківського НТУ нафти і газу

 

друге місце:

Лисенко Юлія Юріївна, асистент  кафедри приладів і систем неруйнівного контролю Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

 

третє місце:

 • Суслов Євгеній Федорович, к.т.н., доцент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

 • Барна Ольга Борисівна, доцент кафедри «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції» Івано-Франківського НТУ нафти і газу

в номінації "Кращий студент (аспірант) за спеціальністю "Неруйнівний контроль та технічна діагностика":

 

перше місце:

Момот Андрій Сергійович, магістр кафедри приладів і систем неруйнівного контролю Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

 

друге місце:

Попович Ольга Василівна, аспірант кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики Івано-Франківського НТУ нафти і газу

 

третє місце:

 • Погребенко Дмитро Миколайович, студент кафедри приладів і систем неруйнівного контролю Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

 • Катрич Ростислав Васильович, Рябко Юрій Сергійович, магістри 2-го року навчання спеціальності «Прилади і системи неруйнівного контролю» Івано-Франківського НТУ нафти і газу

 

Переможці конкурсу були нагороджені Дипломами УТ НКТД  відповідного ступеня на 8-й Національній науково-технічній конференції «Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT-2016».

 

Підсумки конкурсу УТ НКТД серед студентів на кращу дипломну роботу

 

Завершився конкурс УТ НКТД серед студентів вищих навчальних закладів, що захистили в 2010 році дипломні роботи з розробки методів і приладів неруйнівного контролю.

Конкурс присвячений 20-річчю Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики і відбувався в період з червня по вересень 2010 року.

 

До участі в конкурсі були запрошені студенти профільних кафедр українських вузів: кафедри методів та приладів контролю якості, а також кафедри технічної діагностики та моніторингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кафедри приладів і систем неруйнівного контролю Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кафедри приладів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, кафедри радіоелектронної автоматики Дніпропетровського національного університету, кафедри приладів і методів неруйнівного контролю Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", кафедри інформаційно-вимірювальних систем Національного авіаційного університету, а також інших університетів України.

Вперше в історії професійних конкурсів УТ НКТД крім дипломів на переможців конкурсу чекали і спеціальні нагороди. Це стало можливим завдяки спонсорській підтримці. Так спеціальний приз за перше місце – ноутбук – був наданий компанією «ОНІКО» (Київ), одним із провідних вітчизняних постачальників засобів НК. Спонсором нагороди за друге місце –забезпечення безкоштовної участі і доповіді молодого спеціаліста на 19-й Міжнародній конференції з НК в Ялті – виступило Науково-виробниче підприємство «Машинобудування» (Дніпропетровськ), а нагородою за третє місце стала безкоштовна атестація і сертифікація за обраним дипломантом методом НК в системі сертифікації УТ НКТД. Цю можливість надали АЦНК при ІЕЗ ім.Є.О.Патона (Київ) і  Центр із сертифікації УТ НКТД.

Номінантам було запропоновано надати для розгляду в конкурсну комісію матеріали з відомостями про назву, мету і задачу дипомної роботи, новизну розробки, основні науково-технічні результати і шляхи їхнього одержання, а для практично реалізованих розробок - фотографії і акти впровадження. Бажаним було також надання відзивів щодо виконаної роботи провідних спеціалістів в галузі НКТД.

 

Розгляд наданих матеріалів і визначення переможців відбулось 6 жовтня 2010 р. на засіданні Правління УТ НКТД.

 

Переможцем було визнано Грузіна Сергія Валерієвича, студента кафедри приладів і систем неруйнівного контролю НТУУ «КПІ» (завідувач кафедрою к.т.н., доцент Протасов А.Г.) за дипломну роботу «Ультразвуковий пристрій для вимірювання лінійних розмірів та швидкості звуку в обєкті контролю».

Робота виконувалась за замовленням Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України. Головна мета – визначати швидкість ультразвуку в об’єкті контролю для дослідження фізико-механічних властивостей матеріалу. Результатом було створення портативної системи для визначення швидкості ультразвуку на основі алгоритмів кореляційної обробки, цифрової фільтрації, статистичного аналізу, визначення зміни спектральних складових сигналу при проходженні через об’єкт контролю. Також система може працювати в режимі дефектоскопу (відображати А-скан в режимі реального часу). Живлення та дані передаються по шині USB, це, а також малий розмір системи, дозволяє її використовувати в польових умовах, встановивши програмне забезпечення на ноутбук.

 

Друге місце було присуджене Ананьїній Марині Вадимівні, магістру кафедри приладів і методів неруйнівного контролю НТУ «ХПІ» (завідувая кафедрою д.т.н, проф. Сучков Г.М.) за дипломну роботу «Розробка систем вихрострумового контролю зварних зєднань труб».

В результаті виконання роботи була розроблена й обґрунтована концепція побудови моделей вихрострумових перетворювачів, які не мають потреби в рішенні диференціальних або інтегральних рівнянь електромагнітного поля, а засновані на рішенні завдання взаємодії елементарних струмів, що приводить до системи лінійних алгебраїчних рівнянь, виготовлено макети перетворювача й установки для контролю якості зварювання і зони термічного впливу.

 

Володарем третього місця визначено Циха Віталія Сергійовича, студента кафедри технічної діагностики та моніторінгу ІФНТУНГ (завідувач кафедрою д.т.н., проф. Карпаш О.М.) за дипломну роботу «Методика побудови тривимірних зображень підземних комунікацій нафтогазового комплексу».

В магістерській роботі запропоновано оригінальну методику побудови тривимірних карт розміщення підземних комунікацій об’єктів нафтогазового комплексу за даними приладового дослідження їх стану. Такі карти дають можливість бачити стан усіх наземних і підземних комунікацій, а при необхідності, виділяти і детально досліджувати кожну з них шляхом пошарового перегляду тривимірного зображення з використанням функцій «приближення-віддалення». Дана методика також дозволяє вносити зміни в побудовану тривимірну карту та додавати нові об’єкти. В процесі роботи побудовано тривимірну карту реальної дослідної ділянки з наявними на ній підземними комунікаціями, яка розміщена в районі автомобільного моста через річку Бистриця-Солотвинська мікрорайону «Пасічна» міста Івано-Франківська.

 

Заохочувальними дипломами нагороджено Бикова Дмитра Михайловича і Смоловика Олександра Юрійовича, студентів кафедри «Прилади» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (завідувач кафедрою д.т.н., проф. Мірошніков В.В.)

 

Правління УТ НКТД вітає переможців конкурсу і висловлює надію на продовження їми плідної наукової діяльності в галузі неруйнівного контролю після закінчення університетів.

 

 

Шекеро А.Л., ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України,

Мозговой О.В., Придніпровський АЦНК і ТД