УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Процедура aтестації лабораторій НК

Главная

Новости

Про нас

Члени УТНКТД

Як вступити

Сертифікація

Стандартизація

Атестація ЛНК

Форми

Послуги з НК

Публікації

Конференції

Конкурси

Фотоальбом

Для контактів

ЛНК, що претендує на визначення технічної компетентності щодо проведення НК певних об'єктів, надсилає до ЦС при УТ НКТД заявку встановленої форми, до якої додаються:

 • галузь діяльності;

 • положення про ЛНК;

 • паспорт ЛНК;

 • настанова з якості ЛНК.

 

Процедура атестації ЛНК передбачає такі основні етапи:

 1. Розгляд та реєстрація заявки ЛНК.

 2. Експертиза документів, наданих ЛНК, на відповідність чинним нормативно-технічним документам.

 3. Формування комісії для проведення обстеження ЛНК у стаціонарних умовах з урахуванням її галузі діяльності.

 4. Розробка програми обстеження ЛНК у стаціонарних умовах з урахуванням її галузі діяльності.

 5. Обстеження ЛНК у стаціонарних умовах.

 6. Розгляд результатів атестації ЛНК та прийняття рішення щодо готовності ЛНК до проведення випробувань об’єктів, зазначених у її галузі діяльності.

 7. Підготовка та затвердження експертного висновку за результатами атестації  та передача його ЛНК.

Під час експертизи здійснюється оцінка повноти та достатності наданих заявником документів. За результатами експертизи приймається рішення про продовження атестації або про її призупинення і, при позитивному рішенні, призначається обстеження (атестація у стаціонарних умовах) ЛНК. Обстеження ЛНК – перевірка ЛНК в місці її розташування з метою визначення відповідності ЛНК критеріям атестації. Обстеження здійснюється комісією, яка призначається ЦС при УТ НКТД. Комісія на місці перевіряє відповідність ЛНК критеріям атестації та відповідність наданої ЛНК інформації фактичному стану.

Експертизу документів та обстеження ЛНК у стаціонарних умовах здійснюють висококваліфіковані експерти, які мають великий досвід у проведенні спеціальних видів робіт з оцінки технічного стану об’єктів промисловості.

 

Заявка ЛНК, звіт про атестацію у стаціонарних умовах, зауваження до ЛНК та інша інформація розглядається ЦС при УТ НКТД. За результатами розгляду оформлюється експертний висновок щодо технічної компетентності ЛНК у проведенні випробувань, зазначених у її галузі діяльності.

 

Результати атестації будуть позитивними, якщо ЛНК:

 • виконує загальні вимоги до діяльності випробувальних лабораторій згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025; ISO/IEC 17020; ДСТУ-Н ПМГ 15:2007

 • виконує спеціальні вимоги відповідних нормативних актів щодо наявності кваліфікованого персоналу, необхідного обладнання, організаційно-технічної та нормативної документації (для ЛНК ПАТ «Укрзалізниця це ПР НК В1-В5);

 • має систему якості, яка забезпечує якість виконання випробувань та підтвердження того, що при проведенні випробувань конкретних об'єктів будуть використовуватись такі методи та засоби випробувань, які передбачені відповідними нормативними документами;

 • має у Статуті (Положенні) запис про зазначений вид діяльності;

 • виконує вимоги відповідних нормативних актів про охорону праці щодо забезпечення безпечних умов праці.