УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО

НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Процедура сертифікації в ЦС при УТ НКТД

Главная

Новости

Про нас

Члени УТНКТД

Як вступити

Сертифікація

Форми

Реєстри

Стандартизація

Атестація ЛНК

Послуги з НК

Публікації

Конференції

Конкурси

ФотоальбомДля контактів

 

 

Для проведення  процедури сертифікації, заявник повинен подати в ЦС при УТ НКТД заявку з відповідним комплектом документів:

 

При первинній сертифікації:

 • заявку встановленої форми, яка містить відомості про кандидата (анкетні дані, дані про освіту, спеціальну підготовку, виробничий стаж, стан зору), відомості про роботодавця, а також сферу сертифікації: метод(и) контролю, рівень кваліфікації та сектори.

  Заява повинна бути підписана відповідальною особою роботодавця та самим фахівцем, що претендує на сертифікацію з тим, щоб засвідчити правильність поданих відомостей. У разі виявлення неправдивих даних після видачі сертифіката, сертифікація анулюється.У разі, якщо фахівець подає заяву на сертифікацію як фізична особа (якщо він на момент подачі ніде не працює або працює сам на себе), то він повинен вказати себе як роботодавця, заповнивши відповідні графи заяви і подати всі вказані вище документи. Роботодавець має ознайомити кандидата з його зобов'язаннями як сертифікованого фахівця, а кандидат повинен підписати відповідний розділ заяви;

 • угоду про дотримання норм етики та умов сертифікації (у двох примірниках);

 • особову картку фахівця з НК, що підтверджує наявність виробничого стажу з даного методу без значних перерв;

 • медичну довідку про стан зору або її копію;

 • копію документа про освіту;

 • довідку роботодавця про проходження стажування за методом НК, якщо стажування відбувалося після складання екзаменів;

 • копію свідоцтва про спеціальну підготовку з того методу НК та сектору (секторів), в якому (яких) передбачається сертифікація, видане (за наявності);

 • 3 фотокартки 2,5х3,5 см, зроблених упродовж 1 року перед подачею заяви;

 • копію паспорта (сторінка з П.І.Б.).

При продовженні сертифікації чи повторній сертифікації або розширенні сфери дії сертифікації:

Кандидати на 3 рівень кваліфікації після завершення першого терміну дії сертифіката (тобто через 5 років і кожні 10 років потому) мають змогу продовжити свою сертифікацію шляхом виконання вимог структурної системи накопичення балів. При цьому заявник додатково до вказаного вище комплекту документів, повинен надати заповнену таблицю у відповідності з Додатком С стандарту ISO 9712:2012.

 

Мінімальні вимоги до тривалості спеціальної підготовки

Метод НК

1-й рівень

(години)

2-й рівень

(години)

3-й рівень

(години)

 Акустико-емісійний (АТ) 40 64 48
 Вихрострумовий (ЕТ) 40 48 48
 Контроль герметичності (LT)  B – контроль тиском 24 32 32
 C – газоаналітичний метод 24 40 40
 Магнітний (MT) 16 24 32
 Капілярний  (РТ) 16 24 24
 Термографічний (TT) 40 80 40
 Радіографічний (RT) 40 80 40
 Ультразвуковий (UT) 40 80 40
 Візуальний (VT) 16 24 24
 Вібродіагностичний (VA) 16 24 24

 

Мінімальні вимоги до тривалості виробничого стажу

Метод НК

Виробничий стаж (місяці) a,б

1-й рівень

2-й рівень

3-й рівень

 Акустико-емісійний (АТ) 3 9 18
 Вихрострумовий (ЕТ) 3 9 18
 Контроль герметичності (LT) 3 9 18
 Радіографічний (RT) 3 9 18
 Ультразвуковий (UT) 3 9 18
 Термографічний (TT) 3 9 18
 Магнітний (MT) 1 3 12
 Капілярний  (РТ) 1 3 12
 Візуальний (VT) 1 3 12
 Вібродіагностичний (VA) 1 3 12

 a Стаж роботи у місяцях базується на номінальному 40-годинному тижні чи на законодавчо встановленому робочому тижні. Якщо особа працює понад 40 годин на тиждень, тоді до уваги можна взяти усі відпрацьовані нею години, за умови надання підтвердження цього стажу.

 б Щодо можливих скорочень тривалості спеціальної підготовки та виробничого стажу див. розділи 7.2 та 7.3 ISO 9712:2012.

 

Після виконання зазначених передумов та успішного складання кваліфікаційного екзамену фахівцю видається сертифікат компетентності, а дані про нього заносяться до єдиного Реєстру сертифікованого персоналу ЦС при УТНКТД.

 

 

ЦС при УТ НКТД зобов’язується перед своїми замовниками та сертифікованим персоналом дотримуватися режиму конфіденційності щодо інформації отриманої ним в ході сертифікації (особисті дані про кандидатів, фахівців, їхніх роботодавців, результати атестації тощо).

 

У разі невдоволення чи незгоди з діями співробітників ЦС при УТНКТД чи співробітників наших екзаменаційних центрів Ви можете подати скаргу чи апеляцію в ЦС при УТ НКТД. Крім того, Ви можете звертатися зі скаргами чи апеляціями з приводу дій сертифікованого нами персоналу.

З процедурою розгляду скарг чи апеляцій можна ознайомитись за цим посиланням.

 

     Декларація щодо дотримання норм етики, вимог конфіденційності, неупередженості та  незалежності:

     Sertifik_Declaration.pdf

     План аудитів екзаменаційних і учбових центрів:

     Sertifik_Plan of audits.pdf

 

Адреса для листування

Центр сертифікації при УТ НКТД

а/с 20, м. Київ-38, 03038, Україна

e-mail: usndt@ukr.net, ndt@paton.kiev.ua

і контактні телефони:

+38 (044) 205-22-49, (044) 205-22-15, (091) 612-87-13